© e-Data d.o.o.

                              Obnovljiva energija biomase

                       Biomasa je u stvari sunčeva energija akumulirana u biljnoj masi.  Sunce na planet Zemlju isijava više od 15 000 puta više energije nego je svo čovječanstvo treba. Jedan dio od te energije se putem fotosinteze i preuzimanja iz atmosfere CO 2  akumulira u biljnoj masi. Svo biljno raslinje trava, žitarice, šume sadrže tu energiju. Čovjek ju je upoznao još od kamenog doba kada je otkrio vatru i njenu toplinu. Od tada pa do danas traje korištenje energije biomase za zagrijavanje prostora, kuća, zgrada… Međutim uporaba drvene mase, cjepanica, trupaca, se u današnje vrijeme pokazuje nepraktična. Razlozi su u manualnom načinu loženja peći, prinošenja, dodavanja i ubacivanja u ložište, te na kraju ali ne manje važno, neriješen problem kvalitetnog i preciznog reguliranja izgaranja, tj. intenziteta vatre u skladu s potrebom zagrijavanja. Tako da se veoma često velika količina energije razbacuje. Pojednostavljeno rečeno, ukoliko je kuća dovoljno zagrijana, a vatra s cjepanicama u peći je intenzivna jedino što je moguće učiniti je zatvaranjem vratašca na peći smanjiti dotok zraka za sagorijevanje i time donekle usporiti sagorijevanje, ali se ono ne može zaustaviti. Takav problem nemamo kod uporabe plinskih i tekućih goriva, jer onog momenta kada se dostigne željena temperatura, vatra u plameniku se gasi,  dotok goriva se zaustavlja, a time i potrošnja. Regulaciju u ovakvim slučajevima odrađuje ugrađena automatika kojom upravlja elektronika i termostatski sklopovi. Kako problem riješiti s drvenom masom, cjepanicama ? Jednostavno, potrebno je drvenu masu usitniti i granulirati na način da ona može ‘curiti’ bilo slobodnim padom ili jednostavnim rješenjima transportiranja, dodavanja u peć. Ovakve granule od biomase se uobičajeno zovu peleti. Ovo ne da samo osigurava da je dodavanje peleta biomase automatizirano, već omogućava i efikasno skladištenje goriva uz peć za dulji period. Ovisno o veličini kontejnera od nekoliko dana, pa do više mjeseci. Uz to je postignuta efikasnost upravljanja intenzitetom sagorijevanja, korištenjem suvremene automatike i elektronike slično kao kod uporabe plinskih ili tekućih goriva. Kada termostat dojavi da je postignuta željena temperatura prostora, dotok peleta se zaustavlja, vatra se gasi. Kada termostat dojavi da je potrebno uključiti grijanje, vatra se automatski pali i grijanje započinje. Na isti način se postiže regulacija izlazne temperature u cijevima centralnog grijanja.

 

Logotype
© e-Data

                              Obnovljiva

energija biomase

                       Biomasa je u stvari sunčeva energija akumulirana u biljnoj masi.  Sunce na planet Zemlju isijava više od 15 000 puta više energije nego je svo čovječanstvo treba. Jedan dio od te energije se putem fotosinteze i preuzimanja iz atmosfere CO 2  akumulira u biljnoj masi. Svo biljno raslinje trava, žitarice, šume sadrže tu energiju. Čovjek ju je upoznao još od kamenog doba kada je otkrio vatru i njenu toplinu. Od tada pa do danas traje korištenje energije biomase za zagrijavanje prostora, kuća, zgrada… Međutim uporaba drvene mase, cjepanica, trupaca, se u današnje vrijeme pokazuje nepraktična. Razlozi su u manualnom načinu loženja peći, prinošenja, dodavanja i ubacivanja u ložište, te na kraju ali ne manje važno, neriješen problem kvalitetnog i preciznog reguliranja izgaranja, tj. intenziteta vatre u skladu s potrebom zagrijavanja. Tako da se veoma često velika količina energije razbacuje. Pojednostavljeno rečeno, ukoliko je kuća dovoljno zagrijana, a vatra s cjepanicama u peći je intenzivna jedino što je moguće učiniti je zatvaranjem vratašca na peći smanjiti dotok zraka za sagorijevanje i time donekle usporiti sagorijevanje, ali se ono ne može zaustaviti. Takav problem nemamo kod uporabe plinskih i tekućih goriva, jer onog momenta kada se dostigne željena temperatura, vatra u plameniku se gasi,  dotok goriva se zaustavlja, a time i potrošnja. Regulaciju u ovakvim slučajevima odrađuje ugrađena automatika kojom upravlja elektronika i termostatski sklopovi. Kako problem riješiti s drvenom masom, cjepanicama ? Jednostavno, potrebno je drvenu masu usitniti i granulirati na način da ona može ‘curiti’ bilo slobodnim padom ili jednostavnim rješenjima transportiranja, dodavanja u peć. Ovakve granule od biomase se uobičajeno zovu peleti. Ovo ne da samo osigurava da je dodavanje peleta biomase automatizirano, već omogućava i efikasno skladištenje goriva uz peć za dulji period. Ovisno o veličini kontejnera od nekoliko dana, pa do više mjeseci. Uz to je postignuta efikasnost upravljanja intenzitetom sagorijevanja, korištenjem suvremene automatike i elektronike slično kao kod uporabe plinskih ili tekućih goriva. Kada termostat dojavi da je postignuta željena temperatura prostora, dotok peleta se zaustavlja, vatra se gasi. Kada termostat dojavi da je potrebno uključiti grijanje, vatra se automatski pali i grijanje započinje. Na isti način se postiže regulacija izlazne temperature u cijevima centralnog grijanja.

Obnovljivi izvori energije